پشتی – بالش آمریکا اوباما بازداشت آمریکایی

پشتی – بالش: آمریکا اوباما بازداشت آمریکایی کره شمالی کره شمالی باراک اوباما اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اجتماعی ۲ مسئول آموزش و پرورش استان پایتخت کشور عزیزمان ایران عزل شدند

به دنبال وقوع تخلف در عضویت دانش آموزان دو مسئول آموزش و پرورش یکی از شهرستان‌های استان پایتخت کشور عزیزمان ایران با حکم مدیر کل عزل شدند.

۲ مسئول آموزش و پرورش استان پایتخت کشور عزیزمان ایران عزل شدند

۲ مسئول آموزش و پرورش استان پایتخت کشور عزیزمان ایران عزل شدند

عبارات مهم : آموزش

به دنبال وقوع تخلف در عضویت دانش آموزان دو مسئول آموزش و پرورش یکی از شهرستان های استان پایتخت کشور عزیزمان ایران با حکم مدیر کل عزل شدند.

به گزارش ایلنا، در پی دیدار سرزده ای که مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان پایتخت کشور عزیزمان ایران ازبرخی مدارس یکی از شهرستان ها داشت با تخلف ثبت نامی و دریافت وجه غیر معمول از اولیای دانش آموزان مواجه شد.

۲ مسئول آموزش و پرورش استان پایتخت کشور عزیزمان ایران عزل شدند

پس از بررسی های صورت گرفته ، سهل انگاری معاون آموزش ابتدایی و مسئول ارزیابی عملکرد شهرستان، محرز ومدیرکل استان حکم عزل آنها را صادر کرد.

عبدالرضا فولادوند در این خصوص اظهار کرد: در پیگیری به تخلفات ثبت نامی و احقاق حقوق شهروندان تحت هیچ شرایطی با متخلفان مماشات نخواهد شد.

به دنبال وقوع تخلف در عضویت دانش آموزان دو مسئول آموزش و پرورش یکی از شهرستان‌های استان پایتخت کشور عزیزمان ایران با حکم مدیر کل عزل شدند.

واژه های کلیدی: آموزش | ایران | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs